» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci

API
dystrybutor materia³ów i urz±dzeñ do sitodruku. W ofercie plastizole Union Ink, emulsje ¶wiat³oczu³e, chemikalia sitodrukowe, kleje do blatów, gumy raklowe ORA, papiery transferowe Forever do druku cyfrowego, brokaty, folie transferowe, materia³y do wykonywania prasowanek, kulki kawiorowe, d¿ety, prasy transferowe Adkins, karuzele rêczne i automatyczne.
Ocena: