» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci

Derya S C
dystrybutor sprzêtu poligraficznego firm: Horizon, Stielow, Fuji, Shinohara, Hohner. Maszyny drukarskie i materia³y poligraficzne, falcerki, krajarki, oklejarki, wie¿e zbieraj±ce i inne. Równie¿ u¿ywany sprzêt. Na stronie zdjêcia i opisy towarów.
Ocena: