» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci

Drukservice.pl - sklep internetowy dla poligrafów
Drukservice Sp. z o. o. otworzy³ na swych stronach internetowych www.drukservice.pl pierwszy w Polsce i Europie kompleksowy, profesjonalny sklep dla firm z bran¿y poligraficznej. Znajduje siê tam ponad 3800 pozycji asortymentowych przydatnych ka¿demu drukarzowi. Znajdziesz tam systemy CTP, chemiê do filmów i p³yt, p³yty offsetowe, p³yty lakieruj±ce, alkohol izopropylowy, farby offsetowe, Pantone, lakiery dyspersyjne, naci±gi dzianinowe, obci±gi offsetowe, kanaliki bigowe, no¿e i szpalty do krajarek, kanaliki, superblue, blachy na cylindry, chemiê do przygotowalni, p³yty offsetowe, p³yty lakieruj±ce, alkohol izopropylowy, farby offsetowe i Pantone, lakiery dyspersyjne, naci±gi dzianinowe, obci±gi offsetowe, kanaliki bigowe, no¿e i szpalty do krajarek, kanaliki, superblue, blachy na cylindry, akcesoria cpc, rakle, ssawki gumowe, densytometry, phmetry, grubo¶ciomierze, lupy, wzorniki kolorów.
Ocena: