» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci

moBlog.pl
serwis umo¿liwia stworzenie pamiêtnika internetowego u¿ytkownikom telefonów komórkowych z opcj± przesy³ania MMS. Zdjêcia i tekst przesy³ane s± MMSem z telefonu prosto na stronê WWW.
Ocena: