» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci

Casting Studio - kursy castingowe
W kursach castingowych uczestnicz± aktorzy i zdolni amatorzy, którzy chc± nauczyæ siê kontrolowaæ swoje emocje oraz zdobyæ umiejêtno¶æ pracy w warunkach stresu.
Ocena: