» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci

Figura - fitness i aqua aerobik
Osiedlowy kameralny klub fitness na warszawskim Goc³awiu z klimatyzowan± sal± z lustrami zaprasza na zajêcia : ABT, TBC, taniec brzucha, Pilates, Fat-burning, gimnastyka wyszczuplaj±ca i gimnastyka z elementami tañca. Rezerwacje pod nr tel. 022-671-03-40.
Ocena: