» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci

Farby drukarskie
Huber Group jest jedn± z najbardziej licz±cych siê firm na rynku artyku³ów poligraficznych przeznaczonych dla drukarni. Produkuje najwy¿szej klasy farby drukarskie oraz inne artyku³y poligraficzne na co dowodem mog± byæ coraz to wiêksze zamówienia ze strony polskich Klientów. Farba drukarska firmy Huber od 1998 roku cieszy siê du¿± popularno¶ci± w¶ród najwiêkszych drukarni w naszym kraju.
Ocena: