» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci

Folie do t³oczenia na gor±co
Wszystkim osobom zainteresowanym proponujemy nasze folie do t³oczenia na gor±co. Odnajduj± one swoje zastosowanie nie jedynie podczas produkcji ale tak¿e przy codziennych pracach w firmie z okre¶lonej bran¿y. Na witrynie zamieszczono dalsze informacje o produktach.
Ocena: