» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci

Telemarketing
Strona po¶wiêcona szeroko pojêtej tematyce reklamy, a w szczególno¶ci jednej z jej skutecznych metod - marketingowi. Je¶li chcesz dowiedzieæ siê czym s± takie pojêcia jak telemarketing czy call center, zapraszam do lektury strony.
Ocena: