» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci

Astronomia - teleskopy i obserwacje
Informacje o tym co i jak obserwowaæ. Rodzaje i budowa teleskopów. Metody prowadzenia obserwacji. Podstawowe informace o uk³adzie s³onecznym
Ocena: