» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / DOM, WNÊTRZA / AKCESORIA KUCHENNE /

sztuæce
Firma OTKAR specjalizuje siê w sprzeda¿y i psiada w ofercie sztuæce firmy Gerlach oraz Amefa. Dodatkowo mo¿esz u nas kupiæ w atrakcyjnych cenach porcelanê firmy Heywood, sprzêt ogrodniczy firmy Fiskars. Wszystko w atrakcyjnych cenach ze 100% gwarancj±! Przesy³ki dostarczamy jak tylko najszybciej mo¿emy. Zaufalj nam! Ni¿szych cen nigdzie nie znajdziesz.
Ocena:
   


1.5-komorowe Zlewozmywaki Z ¯ywic Poliestrowych
Przedsiêbiorstwo Buster - specjalizuje siê w przetwórstwie materia³ów poliestrowych,jak np. pojemniki na odpady, zlewozmywaki z ¿ywic poliestrowych oraz wyposa¿enie budynków inwentarskich, wyroby z betonu polimerycznego (polimerobeton). Buster charakteryzuje doskona³a jako¶æ wyrobów.
Ocena:
   


Fronty meblowe Poznañ
Kwadro Design to oferta dla klientów planuj±cych zakup drobnych czê¶ci urozmaicenia mebli: uchwytów, zawiasów, nó¿ek. W ofercie firmy dostêpne s± te¿ fronty meblowe i blaty kuchenne. Sprzedawane akcesoria wykonane s± najczê¶ciej w nowatorskim minimalistycznym stylu, a do ich wyrobu u¿ywane s± jedynie wysokiej jako¶ci materia³y. Na stronie internetowej firmy spotkaj± co¶ odpowiedniego tak¿e klienci wybieraj±cy tradycjê.
Ocena: