» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / EDUKACJA, NAUKA / ASTRONOMIA /

Astronomia - teleskopy i obserwacje
Informacje o tym co i jak obserwowaæ. Rodzaje i budowa teleskopów. Metody prowadzenia obserwacji. Podstawowe informace o uk³adzie s³onecznym
Ocena:
   


Astrokrak – teleskopy i lunety astronomiczne, astronomia, optyka Soligor.
Astrokrak wykonuje lunety i teleskopy astronomiczne, okulary. W ofercie profesjonalna optyka teleskopowa, akcesoria, napêdy, oraz teleskopy i lunety firmy Soligor. Na stronie komis sprzêtu, astronomia w pigu³ce.
Ocena:
   


Korepetycje z chemii Poznañ
Kursy z chemii, Poznañ. Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych, matury, egzaminów na studia i egzaminów na studiach. Cykliczne, cotygodniowe spotkania z korepetytorami. Powtarzanie informacji, przybli¿anie i sprawdzanie swojej wiedzy i umiejêtno¶ci w formie testów, utrwalanie posiadanych informacji. W nadzwyczajnych wypadkach równie¿ korepetycje w trybie przyspieszonym ? kilka godzin tygodniowo przez co najmniej 2 miesi±ce. Spotkania u ucznia, albo ucz±cego.
Ocena: