» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / EDUKACJA, NAUKA / EKONOMIA /

ABC Ekonomii:. Biznes plan Analiza Swot ¦ci±gi dla studentów
Pomoce dla studentów ekonomii - biznes plan analiza finansowa i strategiczna, analiza swot, plan marketingowy, mikroekonomia, makroekonomia, statystyka, ekonometria, ekonomia matematyczna, model ekonometryczny, zarz±dzanie zasobami ludzkimi (kadrami), zarz±dzanie strategiczne, finanse przedsiêbiorstw, podstawy marketingu i zarz±dzania, logistyka, rachunkowo¶æ zarz±dcza i finansowa.
Ocena: