» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / EKOLOGIA, ¦RODOWISKO / INSTYTUCJE /

National Geographic
Instytucja naukowa i edukacyjna oraz wydawnictwo o charakterze non profit. Magazyn, archiwum, wiadomo¶ci i fotogaleria.
Ocena:
   


Ecotechnologies - elektrownie solarne, farmy wiatrowe
Co zrobiæ, aby uzyskaæ 1 MW (megawat) mocy za darmo? To proste – wykorzystaj si³ê wiatru lub s³oñca - energie odnawialne! Ecotechnologies.pl na pewno Ci w tym pomo¿e! Tanio i profesjonalnie! Solary, modu³y fotowoltaiczne, panele s³oneczne, turbiny wiatrowe, lampy hybrydowe, akumulatory.
Ocena:
   


Kaszubska Fundacja Ekologiczna
organizacja maj±ca na celu prowadzenie dzia³alno¶ci proekologicznej ochraniacj±cej przyrodê i ¶rodowisko cz³owieka oraz ochronê i promocjê zdrowia.
Ocena: