» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / GASTRONOMIA / CATERING /

Catering
System zawiera informacje o firmach oferuj±cych catering.
Ocena:
   


Royal Catering
Naszym atutem s± imprezy plenerowe, które mo¿emy zorganizowaæ w dowolnie wybranym przez Pañstwa miejscu. Dysponujemy profesjonalnymi halami gastronomicznymi o ³±cznej powierzchniach do 900 m2
Ocena:
   


Kompleksowa organizacja imprez
Urz±dzenie imprezy przerasta Twoje mo¿liwo¶ci organizacyjne? Nie musisz siê martwiæ! Po prostu zobacz zebrane tu oferty i skorzystaj z us³ug firm zajmuj±cych siê organizacj± imprez od A do Z. Oni zadbaj± o zaproszenia, menu i oprawê muzyczn±, a nawet sprz±tanie. Najwiêcej ofert, konkurencyjne ceny!
Ocena:
   


SUBWAY
Smaczne, ¶wie¿e kanapki i sa³atki. Catering, dostawa na telefon na terenie Warszawy.
Ocena: