» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / HANDEL / ARTYKU£Y BIUROWE /

Prezenty
Prezenty. Oryginalne prezenty, upominki i gad¿ety na Gad¿eter.pl. Najlepszy pomys³ na prezent.
Ocena:
   


Bindownice
Interesuj± Ciê niezawodne laminatory? U nas nabêdziesz bezpieczne i proste w stosowaniu laminatory najlepszych marek. Do rozmiaru A3 lub A4, do laminowania na zimno lub na gor±co, z wy¶wietlaczem LCD. Naszym klientom udzielamy rad w kupnie wymaganego przyrz±du. W asortymencie równie¿ niszczarki, gilotyny, bindownice, dziurkacze i zszywacze. Mo¿liwo¶æ negocjacji ceny. Je¶li za zakupy zap³acisz 499 PLN brutto przy przedp³acie, dowóz jest za darmo.
Ocena:
   


ABIS Artykuly Biurowe i Szkolne
Dystrybutor ¶wiatowych producentów bran¿y biurowo-papierniczej. Specjalne warunki sprzeda¿y, bogata informacja techniczna, wsparcie marketingowe.
Ocena:
   


Lexmark Poland
Lexmark Poland
Ocena:
   


Papier ksero,tusz,toner,kartrid¿,atrament do drukarki,nod32
Komputerowe materia³y eksploatacyjne,tusze,atramenty,tonery,kartrid¿e,kasety,papier,rolki,folie,etykiety do drukarek laserowych,atramentowych,ig³owych,kserokopiarek,ploterówi faksów,sklep internetowy
Ocena:
   


tusze, tonery do drukarek, laptopy, drukarki
Dobre tonery i tusze do drukarek, zamienniki nowe oraz regenerowane do wiêkszo¶ci znajduj±cych siê na naszym rynku urz±dzeñ jak: Brother, Canon, Dell, Epson, Hawlett Packard HP, Lexmark, Minolta, OKI, Samsung, Xerox itp.. Dostaniesz tu tak¿e nowe laptopy, drukarki i urz±dzenia wielofunkcyjne w atrakcyjnych cenach. Mo¿esz zobaczyæ, a warto spróbowaæ ¿eby pó¼niej nie ¿a³owaæ!
Ocena:
   


GSK - S³awomir Gryka³owski&Sebastian Koszewski
kompleksowe zaopatrzenie biur w artyku³y biurowe, urz±dzenia biurowe, materia³y eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, podzespo³y i osprzêt, sieci komputerowe, oprogramowanie informatyczne oraz meble biurowe.
Ocena:
   


Posnet Polska
Posnet - intelignetne systemy kas fiskalnych. W ofercie drukarki i kasy fiskalne, ekrany dotykowe, terminale POS, posnet thermal, termal, kasa bingo, perfekt i inne
Ocena:
   


Global Serwis
Global Serwis - komputery, kopiarki, faxy, drukarki, niszczarki
Ocena:
   


Bindownice
Fellowes S.A. - producent urz±dzeñ biurowych. W asortymencie znajduj± siê akcesoria komputerowe, akcesoria audio/wideo, niszczarki, bindownice, laminatory, systemy archiwizacji i prezentacji dokumentów.
Ocena:
   


Produkcja kart plastikowych
Specjalno¶ci± firmy Argo Card, której w³asno¶ci± jest ExpressCards, s± karty plastikowe. Dostêpna jest produkcja kart okoliczno¶ciowych, miêdzy innymi z okazji przeró¿nych ¶wi±t. Korzystaj±c z udostêpnionego w serwisie formularza mo¿na z³o¿yæ zamówienie.
Ocena:
   


"ALIGA"
Firma ALIGA istnieje na rynku od 1995 r. G³ównym kierunkiem dzia³alno¶ci firmy jest import artyku³ów papierniczych z Dalekiego Wschodu.
Ocena: