» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / HANDEL / ARTYKU£Y BUDOWLANE /

Frezarki
Sklep internetowy sprzedaj±cy wysokiej jako¶ci elektronarzedzia i narzedzia. Szeroki wybor produktów uznanych producentów - Bosch, Hitachi, Makita, Maktec, Metabo, Milwaukee. Szybki termin wysy³ki, konsulting przy wyborze narzedzi, mozliwosc znalezienia towaru za pomoc± latwej wyszukiwarki.
Ocena:
   


15H11MF, 13HMF
G³ównym przedmiotem dzia³alno¶ci firmy jest handel wyrobami hutniczymi oraz kuzienniczymi, pochodz±cymi z produkcji krajowej, g³ównie w sprzeda¿ stali narzêdziowej (kutej, toczonej i walcowanej). Dodatkowo firma prowadzi dzia³alno¶æ us³ugow± w zakresie ciêcia i toczenia. Dziêki szerokiemu zapleczu maszynowemu i wykwalifikowanej kadrze pracowniczej wykonujemy równie¿ zlecenia nietypowe.
Ocena: