» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / MOTORYZACJA / CZÊSCI MOTORYZACYJNE /

Czê¶ci fiat
Auto czê¶ci w sklepie internetowym iParts.pl. Nasz asortyment zawiera najwiêksz± ilo¶æ czê¶ci samochodowych w naszym kraju, w tym m.in. czê¶ci Fiat, czê¶ci Seat i wiele innych. Wyszukiwarka umieszczona na stronie pomo¿e Pañstwu w prosty i szybki sposób odnale¼æ czê¶æ, której szukacie. Nie musicie ju¿ kupowaæ czê¶ci zamiennych w kilku ró¿nych sklepach - u nas znajdziecie je wszystkie w jednym miejscu. Fachowa obs³uga sklepu s³u¿yæ bêdzie pomoc± je¶li taka potrzeba zaistnieje. Zapraszamy na zakupy.
Ocena:
   


Haki do przyczep
Dobrodziejstwa wynikaj±ce z ocynkowania haków holowniczych to wykszta³cenie siê zabezpieczaj±cej warstwy zapewniaj±cej im doskona³± przyczepno¶æ do pod³o¿a, odporno¶æ na rdzê, urazy mechaniczne oraz ochronê elektrochemiczn±. Ocynkowane haki do samochodów proponuje w kraju wy³±cznie Steelcar ? przedstawiciel s³owackiego producenta haków. Dostosuj stosowny hak holowniczy do swojego modelu i producenta pojazdu. Zapewniane haki do samochodów osobowych, dostawczych i przyczep, zarówno starszych, jak i najnowszych modelów. Wybrany produkt mo¿esz nabyæ przez Internet, wysy³aj±c zamówienie na email: steelcar@steelcar.com.pl. Dostawa przez firmê kuriersk± ?Siódemka?.
Ocena:
   


A&K Majewski S C
firma specjalizuj±ca siê w produkcji czê¶ci gumowych do samochodów i maszyn. Oferuje m.in. os³ony, poduszki, przelotki, b³otochrony, tuleje metalowo-gumowe, wieszaki t³umika.
Ocena:
   


ABC - Hurtownia motoryzacyjna £ukasz Kita S J
firma zajmuje siê sprzeda¿± czê¶ci do samochodów marki Daewoo, a tak¿e Polonez, Polonez-Truck, ¯uk i Lublin.
Ocena:
   


AC Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.
w ofercie handlowej czê¶ci i akcesoria samochodowe, elektronika samochodowa, wi±zki i przewody.
Ocena:
   


Adamus Sp. z o.o.
autoryzowany dealer Nissan Poland Ltd. Salon sprzeda¿y nowych aut, serwis Nissana i Mazdy, czê¶ci zamienne
Ocena:
   


Agromet Sp. z o.o.
produkuje elementy do systemów napêdowych i czê¶ci do maszyn: przek³adnie zêbate, hamulce i sprzêg³a, czê¶ci precyzyjne i zamienne. Zajmuje siê obróbk± mechaniczn±, powierzchni i koñcow±.
Ocena:
   


Norauto Polska
Norauto - akcesoria samochodowe i stacje obs³ugi
Ocena:
   


autosklep
sprzedaz wysy³kowa czêsci samochodowe bardzo niskie ceny alfa audi citroen daewoo fiat ford honda mazda nissan opel peugeot renualt seat skoda toyota vw amortyzatory bêbny tarcze klocki szczêki t³umiki paski rozrz±du napinacze ¶wiece kopu³ki sprêzyny
Ocena:
   


Szyby samochodowe Auto Szyby K.R.Glass Maria Koberska
Ponad 8000 szyb samochodowych, profesjonalny montaz, atrakcyjne ceny,wysylka szyb firma kurierska.W naszej ofercie znajduj± siê szyby samochodowe wszystkich znanych producentów na ¶wiecie miêdzy innymi: Sekurit Saint-Gobain, NordGlass, Pilkington, Splintex, Guardian
Ocena:
   


Walcowe
Complexmetal - producent ³o¿yska. Produkcja - oferujemy szeroki asortyment pasów napêdowych, ³o¿yska bary³kowe, walcowe, sto¿kowe, igie³kowe, tuleje ¶lizgowe, zespo³y ³o¿yskowe z obudow± z tworzywa termoplastycznego
Ocena:
   


Auto Czê¶ci - Mercedes Benz
Kupisz tu wszytkie czê¶ci do Mercedesa i innych niemieckich samochodów. Ekspress wysy³ka towaru pod wskazany adres. Gwarantowane niskie ceny i minimum formalno¶ci.
Ocena:
   


Alternator
Strona dystrybutora alternatorów firmy Prestolite Electric. W ofercie miêdzy innymi alternatory typu AC172RA 24V/140A, oraz inne. Na ¿yczenie klienta firma sprowadza alternatory ka¿dego typu, dostêpne w ofercie Prestollite Electric i Leece Neville.
Ocena:
   


Zaczepy kulowe
Firma Steelpress to czo³owy polski producent czê¶ci do przyczep jak np zaczepy kulowe i uchwyty do mocowania ³adunków, który eksportuje swoje wyroby do krajów Unii Europejskiej jak równie¿ do Rosji, Bu³garii, Macedonii, Mo³dawii, Izraela, Stanów Zjednoczonych i na Ukrainê. Dziêki naszemu d³ugoletniemu do¶wiadczeniu Steelpress ma ju¿ ugruntowan± pozycjê na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Ocena:
   


klimatyzacja samochodowa
Firma Webster dzia³a w bran¿y klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i ch³odniczej. Poszerzyli¶my wachlarz oferowanych us³ug nie tylko w dziedzinie klimatyzacji stacjonarnej, ale równie¿ w dziedzinie jak± jest klimatyzacja samochodowa. Nasze sukcesy na tym polu otworzy³y nam wiele mo¿liwo¶ci rozwoju. Specjalizujemy siê w zakresie wyposa¿ania samochodów w zabudowy sklejkowe oraz izotermiczne.
Ocena:
   


Czê¶ci samochodowe
Carlab to sklep internetowy proponuj±cy czê¶ci samochodowe takich marek, jak: POLCAR, HART, SKF i szeregu innych. Korzystaj±c z niego mo¿na przyoszczêdziæ sporo czasu i pieniêdzy, nie marnuj±c go na stanie d³ugich kolejkach. Wysy³ka w ci±gu 24h po zaksiêgowaniu wp³aty.
Ocena:
   


Autoxenony - zestawy, ¿arniki, przetwornice, ledy
Autoxenony - zestawy, ¿arniki, przetwornice, ledy do wszystkich modeli samochodów
Ocena:
   


waga samochodowa
Firma Kersh z Ostrowca ¦wiêtokrzyskiego to ponad 27 lat do¶wiadczenia w bran¿y wagowej. Kersh produkuje wagi samochodowe, wagi najazdowe oraz wagi pomostowe. Producent ¶wiadczy równie¿ us³ugi z zakresu dostawy oraz monta¿u elektronicznych systemów wagowych dla firm. Szeroka oferta, w sk³ad której wchodz± wagi stalowe oraz betonowe o ró¿nych d³ugo¶ciach i tona¿u, poparta d³ugoletnim do¶wiadczeniem gwarantuje wysok± jako¶æ i odpowiedni wybór produktu. Ponadto w ofercie znajd± Pañstwo wagi paletowe oraz platformowe oraz wszelkie akcesoria do wag. Firma Kersh umo¿liwia równie¿ leasing.
Ocena:
   


Wyrób Sprê¿yn ¯ywocki - wyrób sprê¿yn, sprê¿yny techniczne.
Sprê¿yny ¯ywocki – produkcja i wyrób sprê¿yn. W ofercie sprê¿yny techniczne, sprê¿yny samochodowe.
Ocena:
   


Haki holownicze
Auto - Stach haki holownicze do samochodów. Monta¿ haków do samochodów, dystrybucja na ca³± polskê. Mamy w swojej ofercie haki firm Westfalia, Brink, Authak, Bosal. Posiadamy na magazynie haki do wszystkich modeli samochodów.
Ocena: