» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / POLIGRAFIA / AKCESORIA POLIGRAFICZNE /

Drukservice.pl - sklep internetowy dla poligrafów
Drukservice Sp. z o. o. otworzy³ na swych stronach internetowych www.drukservice.pl pierwszy w Polsce i Europie kompleksowy, profesjonalny sklep dla firm z bran¿y poligraficznej. Znajduje siê tam ponad 3800 pozycji asortymentowych przydatnych ka¿demu drukarzowi. Znajdziesz tam systemy CTP, chemiê do filmów i p³yt, p³yty offsetowe, p³yty lakieruj±ce, alkohol izopropylowy, farby offsetowe, Pantone, lakiery dyspersyjne, naci±gi dzianinowe, obci±gi offsetowe, kanaliki bigowe, no¿e i szpalty do krajarek, kanaliki, superblue, blachy na cylindry, chemiê do przygotowalni, p³yty offsetowe, p³yty lakieruj±ce, alkohol izopropylowy, farby offsetowe i Pantone, lakiery dyspersyjne, naci±gi dzianinowe, obci±gi offsetowe, kanaliki bigowe, no¿e i szpalty do krajarek, kanaliki, superblue, blachy na cylindry, akcesoria cpc, rakle, ssawki gumowe, densytometry, phmetry, grubo¶ciomierze, lupy, wzorniki kolorów.
Ocena:
   


Activ Papier
producent rolek do kas fiskalnych, faksów oraz ta¶m do metkownic. Proponowane rolki s± w ró¿nych rozmiarach, ponadto firma jest w stanie wyprodukowaæ niestandardowe rolki, zgodnie z wymaganiami klienta. Mapa dojazdu, informacje kontaktowe oraz info o produkcie.
Ocena:
   


Amos
firma poligraficzno-wydawnicza specjalizuj±c± siê w projektowaniu i produkcji publikacji reklamowych oraz biurowych dla ¶rednich i du¿ych przedsiêbiorstw. Opis ¶wiadczonych us³ug. Lista referencyjna.
Ocena:
   


API
dystrybutor materia³ów i urz±dzeñ do sitodruku. W ofercie plastizole Union Ink, emulsje ¶wiat³oczu³e, chemikalia sitodrukowe, kleje do blatów, gumy raklowe ORA, papiery transferowe Forever do druku cyfrowego, brokaty, folie transferowe, materia³y do wykonywania prasowanek, kulki kawiorowe, d¿ety, prasy transferowe Adkins, karuzele rêczne i automatyczne.
Ocena:
   


Ara Sp. z o.o.
firma oferuje akcesoria do sitodruku: farby konwencjonalne i suszone promieniami UV firmy Marabu, emulsje, chemiê firmy Kiwo oraz drobny osprzêt sitodrukowy: gumy raklowe, uchwyty, ramki, naci±g siatki. Opis poszczególnych produktów.
Ocena:
   


Derya S C
dystrybutor sprzêtu poligraficznego firm: Horizon, Stielow, Fuji, Shinohara, Hohner. Maszyny drukarskie i materia³y poligraficzne, falcerki, krajarki, oklejarki, wie¿e zbieraj±ce i inne. Równie¿ u¿ywany sprzêt. Na stronie zdjêcia i opisy towarów.
Ocena:
   


Farby drukarskie
Huber Group jest jedn± z najbardziej licz±cych siê firm na rynku artyku³ów poligraficznych przeznaczonych dla drukarni. Produkuje najwy¿szej klasy farby drukarskie oraz inne artyku³y poligraficzne na co dowodem mog± byæ coraz to wiêksze zamówienia ze strony polskich Klientów. Farba drukarska firmy Huber od 1998 roku cieszy siê du¿± popularno¶ci± w¶ród najwiêkszych drukarni w naszym kraju.
Ocena: