» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / POLIGRAFIA / DRUK /

www.edruk24.com - drukarnia internetowa
www.edruk24.com to drukarnia internetowa z kreatorem wydruków online ! Sam, nie wychodz±c z domku czy firmy, zaledwie w 5 minut, zaprojektujesz swoj± wizytówkê, firmówkê kalendarzyk, ulotkê i inne materia³y reklamowe. To proste - wybierasz spo¶ród 2000 gotowych projektów i personalizujesz swój wydruk. Jeste¶my do Waszych us³ug 24h/7 dni w tygodniu! Realizacja zleceñ ju¿ od 48 godzin!
Ocena:
   


Creative Marketing Services
Firma Creative Marketing Services z siedzib± w Warszawie. Profesjonalna poligrafia (projekty graficzne i druk), Nowe Media (internet, prezentacje multimedialne) i fotografia.
Ocena:
   


Zaproszenia ¶lubne - bogaty asortyment
Najlepsze zaproszenia w internecie. Zaproszenia ¶lubne, zaproszenia okoliczno¶ciowe, zaproszenia. W naszej szerpkiej .ofercie - ekskluzywne zaproszenia ¶lubne. Zapraszamy do zapozniania siê z nasz± ofert±.
Ocena:
   


naklejki na laptopa
"Nadaj osobisty charakter Twojego Laptopa" - owe has³o pojawiada siê coraz czê¶ciej w reklamach. Naklejki, skiny na laptopa i notebooki z dnia na dzieñ podbi³y rynek komputerowych gad¿etów. Naklejki, Skiny nie tylko poprawiaj± wygl±d Twojego laptopa lecz te¿ zabezpieczaj± go przed porysowaniem, gdy wk³adasz go do torby lub plecaka. Naklejki, skiny s± laminowane, dziêki czemu Twój laptop, czy te¿ netobook, d³ugo bêdzie sie cieszy³ ¶wietnym wygl±dem. Oprócz naklejek, skinów na obudowê oferowane równie¿ s± naklejki na nadgarstki pod klawiaturê laptopa. Powierzchnia pod klawiatur± (gdzie najczê¶ciej k³adziemy nadgarstek) jest najbardziej nara¿ona na wycieranie, a dziêki naszym naklejkom jest ona trwale zabezpieczona.
Ocena: