» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / POLIGRAFIA / SKANOWANIE, NA¦WIETLANIE /

Agfa Image Center - Fokal
laboratorium fotografii cyfrowej i analogowej (Agfa d-lab.3), wykonywanie odbitek z negatywów i no¶ników cyfrowych, skanowanie w szerokim zakresie, wykonywanie zdjêæ do dokumentów.
Ocena:
   


Amos PL
us³ugi poligraficzno-wydawnicze tj. przygotowanie projektów graficznych, skanowanie i obróbka zdjêæ, sk³ad i ³amanie, na¶wietlanie, wykonywanie próbnych odbitek barwnych a tak¿e druk wielko i niskonak³adowy. Zajmuje siê zarówno produkcj± drobnych form wydawniczych, jak i druków wielkoformatowych.
Ocena: