» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / PRZEMYS£ / ELEKTROTECHNIKA /

Irga – folie czo³owe, klawiatury foliowe.
Firma produkuje klawiatury foliowe samono¶ne i samoprzylepne, folie czo³owe - fronty foliowe, maskownice, szablony, matryce do sitodruku, do nak³adania past
Ocena:
   


Multimetry cyfrowe
W ofercie firmy Tespol Sp. z o.o. znale¼æ mo¿na multimetry cyfrowe takich firm jak Fluke, które dziêki doskona³ym mikroprocesorom doskonale sprawdzaj± siê podczas pomiarów ró¿nych wielko¶ci fizycznych.
Ocena: