» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / REKLAMA, MARKETING / AGENCJE MODELEK /

MODELKI, MODELE - AGENCJA MODELEK I MODELI 'ADELI MODELS'
Wynajem modelek i modeli. Castingi do reklam i filmów. Realizacja sesji zdjêciowych. Bank twarzy. Kompleksowa organizacja pokazów mody.
Ocena:
   


Casting Studio - kursy castingowe
W kursach castingowych uczestnicz± aktorzy i zdolni amatorzy, którzy chc± nauczyæ siê kontrolowaæ swoje emocje oraz zdobyæ umiejêtno¶æ pracy w warunkach stresu.
Ocena:
   


Oferty pracy dla modelek
Models - Agencja Modelek to nie tylko modelki i modele. To te¿ oferty pracy dla modelek i casting dla osób które chcia³by by wyst±piæ jako staty¶ci, aktorzy, hostessy. Sprawd¼ nasz bank zdjêæ i bank twarzy, dodaj swój profil. Znajd¼ og³oszenia pracy.
Ocena:
   


Oferty pracy
Models - Agencja Modelek to nie tylko modelki i modele. To te¿ oferty pracy dla modelek i casting dla osób które chcia³by by wyst±piæ jako staty¶ci, aktorzy, hostessy. Sprawd¼ nasz bank zdjêæ i bank twarzy, dodaj swój profil. Znajd¼ og³oszenia pracy.
Ocena: