» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / ROLNICTWO / OGRODNICTWO /

Hurtownia nasiennictwo nasiona warzywnictwo ogrodnictwo rolnictwo
Hurtownia nasion LUTY JACEK. Pobiednik Wielki 46, 32-126 IGO£OMIA. Szeroka oferta nasion warzyw gruntowych, szklarniowych oraz innych artyku³ów do produkcji rolnej. Zapraszamy.
Ocena:
   


AKANT - system nawadniaj±cy ogrody
Kompleksowe realizacje ogrodów.Od 1992 roku nasz± specjalnoci± s± systemy nawadniaj±ce ogrody. Sklep - urz±dzenia nawadniaj±ce Warszawa ul.Kochanowskiego 23
Ocena:
   


Praktyczny poradnik co, jak i kiedy nawoziæ
Praktyczny poradnik co, jak i kiedy nawoziæ. W serwisie tak¿e: adresy punktów sprzeda¿y nawozów w ca³ym kraju, informacje dla rolników, ¶ci±ga plantatora oraz prezentacje firm.
Ocena:
   


Borówka
Gospodarstwo rolnicze produkuj±ce sadzonki owocu borówka. Niepospolita klasa wyrobu jest corocznie za¶wiadczana przez Mazowiecki Inspektorat Inspekcji Ochrony Ro¶lin i Nasiennictwa st±d te¿, rezerwuj±c materia³ szkó³karski plantatorzy mog± mieæ pewno¶æ o jego wysokiej przydatno¶ci.
Ocena:
   


Projektowanie ogrodów, woj. lubelskie
Nasza firma oferuje kompleksow± realizacjê inwestycji zwi±zanych architektur± krajobrazu: projektowanie i urz±dzanie ogrodów, pielêgnacja zieleni oraz us³ugi ogrodnicze. Stawiamy na funkcjonalno¶æ i estetykê naszych projektów i realizacji. Zak³adanie ogrodów to nasza pasja, tworzymy ogrody niebanalne, dostosowane do wymagañ i oczekiwañ Klientów oraz dopasowane do otaczaj±cego krajobrazu. Oferujemy us³ugi profesjonalne i w konkurencyjnych cenach a na realizowane przez nas ogrody udzielemy gwarancji. Obszar dzia³alno¶ci firmy to g³ównie Lublin i woj. lubelskie.
Ocena: