» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / ROZRYWKA / DYSKOTEKI, DJ /

hip hop polska
W internecie vortale tematyczne s± publikowane do¶æ czêsto. Czê¶æ z nich stanowi czê¶æ wiêkszych serwisów. Ale czy macie ju¿ swój ulubiony portal muzyczny? Je¶li nie, rekomendujemy Wam Codzienn± Gazetê Muzyczn±. Multum najnowszych informacji, recenzje albumów, muzyka polska i zagraniczna. To wszystko w jednym serwisie z gwarancj± czêstych aktualizacji. Atutami portalu s± codzienne aktualizacje i ciekawe, nieustannie rozwijaj±ca siê spo³eczno¶æ fanów tego chyba najpopularniejszego hobby jakim jest muzyka. Tak wiêc zachêcamy do odwiedzenia CGM.pl.
Ocena: