» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / SPORT, REKREACJA / AIKIDO /

Jo bokken Wroc³aw
Trening z broni± w ramach aikido obejmuje najczê¶ciej æwiczenia z krótkim kijem jo, drewnianym mieczem Bokken i no¿em tanto (najczê¶ciej drewniana imitacja). Nauka obejmuje kata z broni± oraz techniki polegaj±ce na odebraniu broni lub powstrzymaniu ataku uzbrojonego przeciwnika, co spaja w ca³o¶æ treningi z broni± i bez niej.
Ocena: