» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / SPORT, REKREACJA / BILARD /

Sklep bilardowy
Model Club czasowy z powrotem bil. - sto³y bilardowe z grupy Club doskonale nadaj± siê do celów zarobkowych, jak równie¿ ciesz± siê du¿ym zainteresowaniem w¶ród odbiorców prywatnych. Model ten produkowany jest w dwóch wersjach z centralnym zlotem lub koszykowy. Wykonane s± z p³yty laminowanej.
Ocena:
   


Bilard
Bilard nowej generacji w ró¿norodnej kolorystyce sukna. Wynajmujemy bilardy do pubów i bilardklubów. Oferujemy sto³y renomowanych producentów. Polecamy bilard klubowy do pubów, klubów studenckich oraz bilard klubów. Nasz bilard to nowoczesna konstrukcja i najwy¿sza jako¶æ .
Ocena:
   


Stó³ bilardowy
Sto³y bilardowe nowej generacji. Sprzêt renomowanych producentów. Oferujemy sto³y w ró¿norodnej kolorystyce. Wyposa¿amy puby i bilardkluby. Polecamy bilard klubowy do pubów, klubów studenckich oraz bilard klubów. Nasze sto³y bilardowe to nowoczesna konstrukcja i najwy¿sza jako¶æ.
Ocena: