» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / SPORT, REKREACJA / SI£OWNIA /

Si³ownia w Poznaniu
Si³ownia Platinum znajduje siê w Poznaniu w dzielnicy Grunwald. W klubie znajduje siê blisko 50 stanowisk do treningu si³owego, a tak¿e liczne maszyny do æwiczeñ fitness. Klub oferuje atrakcyjne zni¿ki dla studentów.
Ocena: