» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / TURYSTYKA / ATRAKCJE TURYSTYCZNE /

Turystyka
Turystyka - najwiêkszy w Polsce wortal po¶wiêcony turystyce i og³oszeniom turystycznym. Turystyka - tysi±ce og³oszeñ, idealne miejsce dla pasjonatów turystyki!
Ocena:
   


noclegi £eba
Rezerwacja noclegów na terenie ca³ej Polski. W ofercie hotele, motele, pensjonaty, apartamenty, o¶rodki wypoczynkowe, pokoje go¶cinne, domki lotniskowe. Mo¿liwo¶æ rezerwacji online noclegów - m.in. Warszawa, Poznañ, Sopot, Ustka, £eba (bogata baza obiektów na wybrze¿u).
Ocena:
   


Portal Turystyczny Odkrywca
Portal turystyczny ODKRYWCA ma na celu gromadzenie i prezentowanie ofert noclegowych, gastronomicznych i ró¿nego rodzaju atrakcji z ró¿nych zak±tków Polski. Jest doskona³ym miejscem do zaplanowania i zorganizowania sobie wypoczynku. U nas znajd± Pañstwo oferty miejsc noclegowych, najpopularniejszych restauracji w których bêdziecie mogli smacznie zje¶æ, pubów, dyskotek w których bêdziecie mogli potañczyæ, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i wielu innych obiektów.
Ocena: