» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / ZZA GRANICY / CZECHY /

Vysokozdvi¾né vozíky Toyota
Saw-trak nabízí japonské vysokozdvi¾né vozíky Toyota. Firma prodává vysokozdvi¾né vozíky nové i pou¾ité - vozíky vidlicové, paletizaèní, zdvi¾né, pohon - diesel, benzín, plyn, akumulátor.
Ocena: